• การทดสอบระบบการผลิต (สำรวจแรงงานนอกระบบ) 161 total views 8 recent views

    โครงการสำรวจแรง​​​งานนอกระบบ แสดงรายละเอียดการทดสอบระบบการผลิต เช่น การทดสอบระบบการเก็บรวบรวม ระบบการประมวลผล ระบบการเผยแพร่ ทั้งจากโปรแกรมเมอร์และเจ้าของโครงการ อาจเป็นการ...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 6 กรกฎาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).