• การคำนวณค่าถ่วงน้ำหนัก (สำรวจแรงงานนอกระบบ) 190 total views 12 recent views

    โครงการสำรวจแรง​​​งานนอกระบบ (1) ค่าถ่วงน้ำหนักของข้อมูลตามการประมาณค่า (2) รายละเอียดการคำนวณค่าถ่วงน้ำหนัก (คู่มือการประมาณค่า หรือ Template การคำนวณค่าถ่วงน้ำหนัก)
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 6 กรกฎาคม 2565
  • การทดสอบระบบการผลิต (สำรวจแรงงานนอกระบบ) 161 total views 8 recent views

    โครงการสำรวจแรง​​​งานนอกระบบ แสดงรายละเอียดการทดสอบระบบการผลิต เช่น การทดสอบระบบการเก็บรวบรวม ระบบการประมวลผล ระบบการเผยแพร่ ทั้งจากโปรแกรมเมอร์และเจ้าของโครงการ อาจเป็นการ...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 6 กรกฎาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).