ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ JSON
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ 2544
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ 2560
การจัดจำแนก อื่นๆ
ภาค, ขนาดโรงพยาบาล, ประเภทเตียง
หน่วยวัด เตียง
หน่วยตัวคูณ หน่วย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 24 มิถุนายน 2565
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 31 ธันวาคม 2561
สถิติทางการ ไม่ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 6 กรกฎาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 6 กรกฎาคม 2565