ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ JSON
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ 2544
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ 2562
การจัดจำแนก ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
หน่วยวัด คน
หน่วยตัวคูณ พัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 30 กันยายน 2563
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 1 ธันวาคม 2563
สถิติทางการ ไม่ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 22 กันยายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 22 กันยายน 2564