ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ CSV
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ 2554
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ 2564
การจัดจำแนก ไม่มี
หน่วยวัด ไม่มี
หน่วยตัวคูณ หน่วย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 24 กรกฎาคม 2566
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 1 กันยายน 2565
สถิติทางการ ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 19 กรกฎาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 19 กรกฎาคม 2564