พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: คนพิการ

กรองผลลัพธ์
  • จำนวนประชากรที่พิการ 102 recent views

    ประชากรที่มีความลําบากหรือปัญหาสุขภาพต่อเนื่องตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และประชากรที่มีความลําบากในการดูแลตนเอง รวมทั้งประชากรที่มีลักษณะความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจหรือสติปัญญา
    กองสถิติสังคม (สค.) 28 มีนาคม 2566