• การให้อาหารทารกและเด็กเล็ก 20 recent views

    โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 1. ร้อยละของการให้ลูกกินนมแม่ภายในชั่วโมงแรกหลังคลอด 2. ร้อยละของทารกอายุต่ำกว่า 6 เดือนที่กินนมแม่อย่างเดียว 3. ร้อยละของเด็กอายุ 6...
    กองสถิติสังคม (สค.) 27 พฤษภาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).